Maurice Rodeyns
Discussie over de wegel 23
dinsdag 26 februari 2008 00:00

Tijdens de gemeenteraad van februari 2008 betwijfelde gemeenteraadslid Maurice Rodeyns de aanpak over de discussie over de wegel 23. Dit is een pad dat parallel loopt met de Pastoriestraat en verbindt de Lubbeeksestrrat en de Assenweg. De precieze locatie is onduidelijk waardoor de gemeente een landmeter moest aanstellen. De gemeente wou boer en omwonende voor één derde laten mee betalen in de kosten. Op aandringen van Maurice bij de fractie hebben wij kunnen verkrijgen dat de gemeente de volledige kosten op zich heeft genomen.