Maurice Rodeyns
Herinnering
maandag 28 november 2011 00:00

Tijdens de gemeenteraad van november 2011 herinnerde Maurice Rodeyns aan een gemeenteraadsbeslissing van december 2010. Er was toen beslist om de onderbroken witte lijnen in de Lubbeeksestraat door te trekken tot bij huisnummers 73 en 75, hoewel onlangs de bestaande lijnen werden herschildert. Het zou om een vergetelheid gaan.