Maurice Rodeyns
Achterlaten affiches
maandag 30 mei 2011 00:00

Gemeenteraadslid Maurice Rodeyns wees er tijdens de gemeenteraad van mei 2011 op, dat niettegenstaande alle moeite die er gedaan wordt om het sluikstorten tegen te gaan, straatkanten grachten en pleinen proper te houden de omgeving van de Openbare Aanplakpanelen van de gemeente, en voornamelijk rond het paneel langs de Leuvense steenweg in de buurt van het Vondelhof, er verkommerd uit ziet omwille van de door de gebruikers achtergelaten verwijderde affiches.

Nochtans, mits een kleine moeite van de gebruikers, zullen voorbijgangers meer oog hebben voor de aangeplakte dan voor de achter gelaten verwijderde affiches aldus Maurice Rodeyns.