Maurice Rodeyns
Werken en armoede
maandag 28 maart 2011 00:00

Tijdens het sociaal congres te Tienen, een organisatie van ACV-Tienen op 25 maart 2011, wees Maurice Rodeyns er op dat er ook bij de werkende zelfstandigen, en voornamelijk bij de kleine zelfstandigen, een probleem is, maar liefst 15% van hen leeft onder de armoedegrens en dat na de stopzetting van hun activiteiten dit percentage nog aanzienlijk zal toenemen.