Maurice Rodeyns
Stedenbouwkundige vergunning voor kleine bouwwerken
maandag 28 februari 2011 00:00

Sinds 01 december 2010 is volgens een besluit van de Vlaamse Regering,voor kleine bouwwerken geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig. Dit besluit is echter niet van toepassing binnen goedgekeurde verkavelingen en gemeentelijke RUP’S. Naar aanleiding van dit besluit vroeg gemeenteraadslid Maurice Rodeyns tijdens de gemeenteraad van februari 2011 of er Boutersemse verkavelingsvoorschriften zijn die een toepassing van dit besluit beletten, en zo ja, waar zijn deze voorschriften van toepassing (welke verkaveling) en wat is hun inhoud? Boutersem telt meer dan 400 verkavelingen, waarvan de voorschriften tamelijk verschillend zijn. Het is dus aangeraden voor met werken te starten U te wenden tot de plaatselijke bevoegde gemeentelijke diensten.