Maurice Rodeyns
Een onveiligheids gevoel heerst
donderdag 25 februari 2010 00:00

Tijdens de gemeenteraad van februari 2010 bracht gemeenteraadslid Maurice Rodeyns ter sprake dat er een onveiligheids gevoel heerst onder de bevolking, dat te maken heeft met het feit dat heel wat mensen niet weten wie hun wijkagent is. Maurice stelde voor hun namen te vermelden in het plaatselijk infoblad, maar volgens het gemeentebestuur is dit niet eenvoudig wegens de grote verloop.